Je celkem běžnou praxí, že se občas změní ve správě PPC kampaní agentura, freelancer, nebo prostě jen někdo předává účet někomu jinému. Je to věc, která hlavně tomu, kdo klienta spravoval a má ho předávat někomu jinému, není příjemná. Zároveň ale často není příjemná ani tomu, kdo klienta přebírá pod svá křídla, protože často dostane účet, kde nezná jeho historii, neví, jak se k němu stavěl předchozí správce, jaké kampaně byly akviziční, jaké měli nosit konverze a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Často to má za následek to, že nový správce začne celý účet opět budovat takřka na zelené louce a zbytečně tak “zahazuje” potenciál již běžících kampaní. Jak ale docílit toho, aby byl klient spokojený, původní i nový správce dokončili proces předání “v pohodě” a všem to nakonec přineslo něco užitečného? Je to prosté. SLUŠNOST PŘEDEVŠÍM. Není nic špatného na tom, když se původní správce dohodne s tím novým, že si zavolalí, napíší, nebo úplně nejlépe potkají nad předáním účtu. Z nepříjemné situace, se totiž může vyvinout, světe div se, víc pozitivního než negativního. Obě strany mohou zjistit, kde byl problém, nebo také nebyl, často má klient nesmyslné nároky a pokud mu někdo jiný napíše teoretický “plán” kterým ho posune dopředu, tak bezhlavě změní správce, agenturu, freelancera. Ano, může být samozřejmě důvod i takový, že někdo neodváděl svou práci správně. Ale také jí třeba odváděl naopak s plnou péčí, ale když to nejde (např. špatný web klienta, vysoké ceny produktů, neuchopitelný produkt), tak to nejde. O co mi v tomto příspěvku jde? Pouze o jedno a tím je, že když k sobě budeme slušní a zvořilí, budeme spolupracovat a ne si za každou cenu konkurvat, tak to nakonec bude pozitivní pro všechny. Víte, že třeby vy děláte PPC, ale ten, komu předáváte účet, dělá perfektní videa pro socialní marketing? A spolupráce je na světě…